Vítejte na nových internetových stránkách.

Novinky

Program  ZELENÁ ÚSPORÁM
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu realizace opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.
Podporuje pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu tedy v roce 2009 a později.
O dotaci z programu Zelená úsporám mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů. Tedy  fyzické i právnické osoby včetně družstev i obcí a měst. Majitelé panelových domů ale mají na dotaci nárok jen při zateplení objektů celkovém.

Společnost OSF 2000,s.r.o. zajišťuje získání dotací v „Oblasti A: Úspora energie na vytápění“
(V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných nebo bytových domů (panelové i nepanelové technologie).
V rámci inženýrská činnosti přípravy stavby:

Zprostředkujeme zpracování potřebné projektové dokumentace včetně energetického auditu.
Vyřídíme stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.
Připravíme žádost o dotaci včetně kompletace jejích příloh.
Podáme Vaším jménem žádost státnímu fondu rozvoje bydlení.

Program NOVÝ PANEL
Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace bytových domů.
Podporuje pouze akce realizované na území České republiky, žádost musí být podána před zahájením stavebních prací.
Podporu mohou příjemci získat k úvěru poskytnutému bankou na financování oprav domu .
Podporu mohou získat fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v domě podle zákona o vlastnictví bytů a společenství vlastníků jednotek vzniklé v domě podle zákona o vlastnictví bytů
V rámci inženýrská činnosti přípravy stavby:
Zprostředkujeme zpracování potřebné projektové dokumentace včetně energetického auditu.
Vyřídíme stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.
Zajistíme stanovisko poradenského střediska.
Připravíme žádost o dotaci včetně kompletace jejích příloh.
Podáme Vaším jménem žádost státnímu fondu rozvoje bydlení  (pro dotace na úhradu úroků), případně Českomoravské záruční a rozvojová bance, a. s. (pro bankovní záruky)
 

 

Zateplení fasád Praha - osf2000.cz
Společnost OSF 2000, s.r.o. Tisk Email

OSF 2000, s.r.o.

OSF 2000, s.r.o byla založena v druhé polovině roku 1998. Hlavní podnikatelskou činností je stavební výroba převážně charakteru HSV a PSV včetně oblasti s tím spojených se specializací na zhotovení zateplovacích systémů panelových domů a opravy a rekonstrukce střech vč. zateplení.

Ve firmě působí autorizovaný inženýr a autorizovaní technici v oboru pozemních staveb s dlouholetou praxí, kteří řídí stavební výrobu.

Společnost je pojištěna na škody způsobené stavebně montážními pracemi na výši 20 mil. Kč.

Firma OSF 2000, s.r.o. se snaží pružně reagovat na konkureční prostředí firem a to především kvalitou i cenami za provedené práce.

Společnost udržuje a pravidelně obnovuje certifikaci  systému integrovaného managamentu organizace podle ČSN EN ISO  9001:2009, 14001:2005 a ČSN EN OHSAS 18001:2008. Certifikační autoritou je společnost ISO Stars EU.