Zateplení fasád Praha - osf2000.cz
Společnost OSF 2000, s.r.o. Tisk

OSF 2000, s.r.o.

OSF 2000, s.r.o byla založena v druhé polovině roku 1998. Hlavní podnikatelskou činností je stavební výroba převážně charakteru HSV a PSV včetně oblasti s tím spojených se specializací na zhotovení zateplovacích systémů panelových domů a opravy a rekonstrukce střech vč. zateplení.

Ve firmě působí autorizovaný inženýr a autorizovaní technici v oboru pozemních staveb s dlouholetou praxí, kteří řídí stavební výrobu.

Společnost je pojištěna na škody způsobené stavebně montážními pracemi na výši 20 mil. Kč.

Firma OSF 2000, s.r.o. se snaží pružně reagovat na konkureční prostředí firem a to především kvalitou i cenami za provedené práce.

Společnost udržuje a pravidelně obnovuje certifikaci  systému integrovaného managamentu organizace podle ČSN EN ISO  9001:2009, 14001:2005 a ČSN EN OHSAS 18001:2008. Certifikační autoritou je společnost ISO Stars EU.