Novinky

Program  ZELENÁ ÚSPORÁM
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu realizace opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.
Podporuje pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu tedy v roce 2009 a později.
O dotaci z programu Zelená úsporám mohou žádat vlastníci rodinných a bytových domů. Tedy  fyzické i právnické osoby včetně družstev i obcí a měst. Majitelé panelových domů ale mají na dotaci nárok jen při zateplení objektů celkovém.

Společnost OSF 2000,s.r.o. zajišťuje získání dotací v „Oblasti A: Úspora energie na vytápění“
(V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového nebo dílčího zateplení rodinných nebo bytových domů (panelové i nepanelové technologie).
V rámci inženýrská činnosti přípravy stavby:

Zprostředkujeme zpracování potřebné projektové dokumentace včetně energetického auditu.
Vyřídíme stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.
Připravíme žádost o dotaci včetně kompletace jejích příloh.
Podáme Vaším jménem žádost státnímu fondu rozvoje bydlení.

Program NOVÝ PANEL
Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace bytových domů.
Podporuje pouze akce realizované na území České republiky, žádost musí být podána před zahájením stavebních prací.
Podporu mohou příjemci získat k úvěru poskytnutému bankou na financování oprav domu .
Podporu mohou získat fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu, vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v domě podle zákona o vlastnictví bytů a společenství vlastníků jednotek vzniklé v domě podle zákona o vlastnictví bytů
V rámci inženýrská činnosti přípravy stavby:
Zprostředkujeme zpracování potřebné projektové dokumentace včetně energetického auditu.
Vyřídíme stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.
Zajistíme stanovisko poradenského střediska.
Připravíme žádost o dotaci včetně kompletace jejích příloh.
Podáme Vaším jménem žádost státnímu fondu rozvoje bydlení  (pro dotace na úhradu úroků), případně Českomoravské záruční a rozvojová bance, a. s. (pro bankovní záruky)
 

 

Zateplovací systémy Tisk Email

Proč revitalizovat?

Zde je několik dobrých tipů na revitalizaci panelových domů.

-úspora nákladů za vytápění a údržbu
-zvýšení celkové hodnoty domu a jednotlivých bytů
-zlepšení vzhledu domu
-prodloužení životnosti domu
-ochrana před nepříznivými vnějšími vlivy
-ochrana před hlukem
-zvýšení pohodlí bydlení
-odstranění konstrukčních chyb 
-odstranění poruch statického charakteru
-okamžitá ochrana obvodového pláště domu
-snížení energetických nákladů, až na polovinu


 

Jaká barva je nejlepší pro váš dům?

Nebojte se barev, patří k životu.
Buďte alespoň na chvíli sami sobě architektem.

Barvy vymyslel člověk proto, aby jimi mohl ovlivňovat své prostředí. Barvy nás ladí, dotvářejí naše architektonické záměry a jsou zároveň vizitkou, kterou promlouváme ke svému okolí.


Weber architekt
Rádi bychom Vám pomohli při výběru barvy budov. Ať už přemýšlíte o zářivě žluté nebo o teplé červené, o pestré zelené nebo o světle modré – vše záleží na vašem vkusu a výběru. Široká nabídka barev Weber Terranova vám nabízí 281 možností barevného řešení a věříme, že weber.architekt bude vaším pomocníkem při výběru barev pro váš dům.
Právě pro vás jsme připravili vizualizační program weber.architekt.

Na stránce weberarchitekt.profiklub.cz naleznete celkem 20 typizovaných budov, které naši odborníci vytipovali jako nejfrekventovanější na našem území. Na nich si můžete vyzkoušet nejen barvu fasády, ale i střechy, zábradlí a dalších drobností, které celkově dělají tvář celému domu.


Proto neváhejte a vyzkoušejte si svoji fantazii.

 

 

Tepelné mosty a jejich význam?

Neustálý růst cen energií i jejich zvyšující se nedostatek nás pořád bude nutit snižovat naši energetickou náročnost. Při užívání staveb se se zvyšujícími se nároky na tepelný odpor konstrukce roste význam tepelných mostů. Jejich vliv na energetickou náročnost stavby může být velmi významný, v extrémních případech mohou způsobovat ztrátu i více jak ¼ energie potřebné na vytápění místností. Se vzrůstajícími požadavky na tepelné izolace i na celkovou energetickou náročnost staveb roste také důraz na energetické hodnocení staveb.